Print this Stránka

Úvodní stránka

Základní škola a mateřská škola Čáslavice

 

Hurá prázdniny

PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM I RODIČŮM POHODOVÉ LÉTO :)

 

 

29.6. ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2022/2023 (pro žáky 1. stupně)

Proběhne dne:

23. 8. 2022 (úterý) – 9:00 až 10:00 hod.

24. 8. 2022 (středa) – 16:00 až 17:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydá ředitel školy do 26. 8. 2022 do 12:00 hod.

Žádost lze vyplnit na místě, popřípadě donést již vyplněnou – viz ZDE.

Pokud Vám ani jeden z termínů nevyhovuje, kontaktujte nás na tel.: 602 516 966

 

 

23.6. ÚŘEDNÍ HODINY O PRÁZDNINÁCH: 1.7., 11.7., 18.7., 1.8. – každý den 8.00 – 12.00 hod.,

         od 22.8. každý pracovní den 8.00 – 12.00 hod.

 

21.6.  Poslední školní den 29.6. bude školní družina v provozu od 8 do 13 hod.

 

16.6. V neděli  19.6. proběhnou u Štompilu od 7.30 hod rybářské závody. Pozvánka ZDE.

 

5.6. DNE 30.6. JE VYHLÁŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO Z PROVOZNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ. Tiskopis ZDE.

       VYSVĚDČENÍ BUDE PŘEDÁVÁNO 29.6.

 

31.5. K DNEŠNÍMU DNI UKONČILY ČINNOST ZÁJMOVÉ KROUŽKY.  

 

21.5. Veškeré sběrové aktivity ( mimo sběru kopřiv) budou ukončeny k 31.5.2022.

OD PŘÍŠTÍHO ROKU NEBUDE PROBÍHAT SBĚR PET VÍČEK.

 

 

25.4. Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2022/2023

 

24. 4. PANGEA – VÝSLEDKY

V posledním březnovém týdnu probíhalo školní a zároveň i krajské kolo matematické soutěže Pangea. Soutěžili i žáci školy od čtvrté do deváté třídy. Byli rozděleni do kategorií po třídách, úlohy plnili během hodin matematiky. 

V celkových krajských výsledcích se umísťovali v popředí tabulek a dva zástupci ze 4. třídy Adam Venhoda a Matouš Eliáš postoupily do kola celostátního, které proběhne 17.6.2022 v Praze.

Nejúspěšnější řešitelé školního kola:

4. třída: Adam Venhoda, Matouš Eliáš, Krulová Lea

5. třída: Matyáš Slatinský, Lukáš Večerek, Jakub Cejpek

6. třída: Vojtěch Krejcar, Aneta Fendrychová, Tomáš Martének

7. třída: Kryštof Hobza, Václav Rygl, Bára Hanzalová

8. třída: Ema Janecká, Šimon Iran, Kristýna Křížová

9. třída: Matěj Vybíral, Markéta Kvapilová, Štěpán Binka

 

MATEMATICKÝ KLOKAN – VÝSLEDKY

18. března proběhlo celostátní kolo soutěže Matematický klokan. V naší škole se do soutěže zapojili žáci od druhé do deváté třídy v hodinách matematiky. Byli rozděleni do kategorií Cvrček (2. – 3. třída),  Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. tř.) a Kadet (8. – 9. tř). Vyzkoušeli si tak matematické příklady, se kterými se běžně v hodinách matematiky nesetkávají. Museli číst s porozuměním a přemýšlet.

Nejúspěšnější řešitelé školního kola

Cvrček 2. – 3. třída: Javorek Matěj, Tomková Adéla, Čurda Jonáš,  Jáhnová Klára

Klokánek 4. – 5. třída: Jelínek Adam, Cejpek Jakub, Eliáš Matouš, Venhoda Adam

Benjamín 6. – 7. třída: Nečas Ladislav, Nováčková Kateřina, Eliáš Petr, Rygl Václav

Kadet 8. – 9. třída: Machová Monika, Nováčková Lucie, Kosmáková Kateřina

 

19.4.  V úterý 26.4. proběhnou od 16 hod v jednotlivých třídách

        RODIČOVSKÉ SCHŮZKY.

 

25.3. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 

Vážení rodiče,

srdečně Vás s Vašimi dětmi, budoucími prvňáčky, zveme k zápisu do 1. ročníku školního roku 2022/2023.  Zápis proběhne 12. dubna  a 13. dubna  od 14. hod v budově školy. Přesný hodinový rozpis obdrží rodiče ve školce.

Další zápis (pouze pro ukrajinské děti) se uskuteční 15. června.

 

 

15.3. SVAČINOVÉ PEČIVO

Od středy 16. března budou mít žáci 1x za 14 dní (středy) možnost zakoupit o velké přestávce svačinové pečivo v ceně 10Kč/kus. Rozpis:

30.3. – Makovec, 13.4. – Sýrová bulka, 27. 4. – Kokosová buchta, 11.5. – Koblížky s cukrem, 25.5. – Žemličky

 

 

12.3. INFORMACE K NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

 MŠMT informuje, že s účinností od 14. 3. 2022 se ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorách budov. Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

 

4.3. SBÍRKA PRO UKRAJINU

Milí žáci ZŠ a MŠ Čáslavice,

ve sbírce na pomoc ukrajinským uprchlíkům, která probíhala na naší škole od středy 2. 3. do pátku 4. 3., se vybralo neuvěřitelných 13 000 Kč. Chtěla bych vám všem moc poděkovat za obrovskou ochotu pomáhat, kterou jste svými příspěvky vyjádřili. Žákům 6. ročníku patří velký dík za výrobu srdíček a uskutečnění celé akce.

Vybrané peníze byly dnes odeslány na nadaci Člověk v tísni, která je použije na potřebných místech. Potvrzení o proběhlé platbě najdete zde.

Ještě jednou vám všem děkuji a přeji klidné dny.

Mgr. Barbora Štěpková

 

2.3. SBÍRKA PRO UKRAJINU – LETÁČEK

 

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA PRO MŠ.

7.2. VZHLEDEM K VELKÉ NEMOCNOSTI P. UČITELEK Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE

        OD ÚTERÝ 8.2 DO PÁTKU 11.2. MATEŘSKÁ ŠKOLKA UZAVŘENA.  ŽÁDOST O

         OŠETŘOVNÉ KE STAŽENÍ ZDE.

 

5.2. V pátek 11.2. bude zahájen plavecký kurz pro žáky 3. – 5. ročníku.

        Po dobu plavání dochází ke změně ROZVRHU HODIN

 

3.1. V ÚTERÝ 11. LEDNA PROBĚHNOU OD 16 HOD TŘÍDNÍ  RODIČOVSKÉ SCHŮZKY.

 

2.1.  TESTOVÁNÍ OD 3. LEDNA 2022

Od 3. 1. 2022 se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách mění takto:

v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí.

Testují se všichni žáci i zaměstnanci bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali nemoc Covid-19. Kdo se odmítne testovat, je povinen nosit roušku/respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole.

Při pozitivním záchytu při pondělním testování odchází ze školy pouze žák s pozitivním testem, ostatní pokračují ve výuce v běžném režimu.

Při pozitivním záchytu při čtvrtečním testování přechází třída do režimu Test To Stay, tzn. modifikované karantény, která umožňuje žákům s negativním výsledkem testu docházku do školy – mimo školu žáci dodržují karanténu. V tomto případě se žáci testují do konce týdne každý den a po celou dobu přítomnosti ve škole mají nasazené roušky/respirátory.

Pokyn k uzavření třídy a nařízení karantény pro žáky je dán vždy ze strany Krajské hygienické stanice. Škola nerozhoduje o uzavření třídy, pouze informuje rodiče.

V případě, že je ve třídě více než polovina žáků v karanténě, vzdělávají se žáci v karanténě distančně (on-line nebo plněním úkolů zadaných pedagogy). Distanční výuka je v tomto případě povinná.

Nově platí, že v případě pozitivního PCR testu dítěte mají zákonní zástupci povinnost informovat školu. V tomto případě prosíme předat informaci třídním učitelům.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Informační leták MŠMT pro zákonné zástupce

 

 

 

PF 2021

 

18.12. OMEZENÍ U LYŽAŘSKÝCH KURZŮ SE ZMÍRNÍ

 

15.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝUKA PROBÍHÁ V NAŠÍ ŠKOLE DO STŘEDY 22.12. ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO TYTO DNY NENÍ VYHLÁŠENO.   

 

11.12. BOBŘÍK INFORMATIKY – VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Naše škola se zapojila do mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. Žáci 4. – 9. třídy měli možnost poměřit své schopnosti v zajímavých úkolech z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Letos se do soutěže zapojilo 77 žáků školy.  Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo 15 žáků:

KATEGORIE MINI 1. – 5. TŘÍDA

Školní pořadí:

 1. Matyáš Slatinský – 152 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 2. Matouš Eliáš – 104 bodů
 3. Lukáš Večerek – 92 bodů

 KATEGORIE BENJAMIN 6. – 7. TŘÍDA

Školní pořadí:

 1. Vanda Venhodová – 160 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 2. Zuzka Šťastná – 156 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 3. Derxyys – 156 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 4. Jonáš Jeřábek – 140 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 5. Terka – 140 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 6. Tomáš Martének – 132 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 7. Nicolas Matoušek – 132 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 8. Ladislav Nečas – 128 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 9. Pecka007 – 124 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 10. Jan Martének – 120 bodů – úspěšný řešitel národního kola

 KATEGORIE KADET 8. – 9. TŘÍDA

Školní pořadí:

 1. Lůca – 152 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 2. Matouš Hanzal – 151 bodů – úspěšný řešitel národního kola
 3. Sára Kvapilová – 136 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 4. Markéta Kvapilová – 124 bodů – úspěšná řešitelka národního kola
 5. Mucha – 120 bodů – úspěšná řešitelka národního kola

 

 

5.12. VELCÍ SPORTOVCI MEZI NÁMI

V pátek 19. listopadu se v Klubu Na Hájku konalo slavnostní vyhlášení ankety Atlet Třebíče 2021. Mezi dětmi z přípravek si pro zlatou medaili došel Daniel Sobotka, oceněn byl i Kryštof Tvrdý – oba žáci třetí třídy. 

51693062806_7749ab18ba_h

Dan mimo jiné obsadil i první místo v běžeckém seriálu Třebíčský běžecký pohár a také na závodech i mimo okres Třebíč obsazuje medailová umístění.

20211010_172401 

Oběma oceněným sportovcům gratulujeme a přejeme jim, aby se jim nejen v jejich sportovní kariéře dařilo i nadále. 

 

18.11. OBNOVENÍ PREZENČNÍ VÝUKY

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 22.11. se obnovuje prezenční výuka pro všechny třídy. Vstup do školy pouze v respirátoru nebo roušce i ve třídě až do výsledku antigenního testu, abychom zamezili případným omezením. Obědy budou dětem automaticky přihlášeny – případné změny řešíte s p. Vařbuchtovou individuálně. Školní družina i kroužky v provozu. 

S pozdravem Petr Blecha

 

10.11. DISTANČNÍ VÝUKA ON-LINE – INFO 

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k epidemiologické situaci, nařízené karanténě pro některé třídy a pedagogy, bude výuka v týdnu od 15.11.2021 probíhat i nadále on-lineTřídní učitelé budou informovat své žáky a jejich zákonné zástupce. V případě příznivé situace a uzdravení pedagogického sboru a návratu z izolací a karantén žáků i učitelů začne prezenční výuka od 22.11.2021 v plném rozsahu.

S pozdravem Petr Blecha

 

8.11.  BOBŘÍK INFORMATIKY – ibobr.cz

 • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
 • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
 • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
 • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
 • Soutěžení probíhá na počítačích

B_kategorie

soutěžní kód naší školy  B_kód školy

 

5.11. COVID-19 NOVINKY

Probíraná látka je pro žáky distanční výuky druhého stupně umístěna v Učebnách příslušných předmětů, pro žáky prvního stupně na www stránkách jejich třídy.  Rozvrh vysílaných hodin: Online rozvrh 2021_2022.  Žáci  2. třídy dochází do školy prezenčně, družina a oběd zajištěn.

 

3.11. COVID-19 AKTUALITY

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti pedagogického sboru a na základě karantény pro několik třídbude výuka probíhat od 4.11.2021 distanční formou. Distanční výuka se netýká 1. a 2.ročníku.V těchto třídách probíhá výuka dále prezenčně. Školní družina pro tyto třídy bude zabezpečena.  

Při uzavření školského zařízení mohou rodiče žádat ošetřovné. Formulář žádosti si mohou vyzvednout v prostorách školy (v ředitelně nebo v družině). Karanténní opatření by měla skončit k datu 15.11.2021Doufám, že tuto nelehkou dobu zvládneme všichni společně.

Děkujeme za pochopení 

Mgr. Dana Sýkorová

zástupce ředitele

PŘÍLOHA: ZPRÁVA KHS PRO TŘÍDY V KARANTÉNĚ

 

2.11. COVID-19 AKTUALITY 

Vzhledem k pozitivním PCR testům odchází od čtvrtka 4.11. na domácí online výuku třídy 3,4,5,7, a 9. Ostatní třídy 1,2,6,8 chodí do školy. Ve středu 3.11. zůstává doma 7. třída, protože měla jet do knihovny. Žáci na online výuce najdou učivo v Učebnách, rozvrh online vysílaných hodin bude ještě upřesněn. Obědy budou žákům na online výuce automaticky odhlášeny, pokud o obědy máte v této době zájem, řešíte individuálně s vedoucí školní jídelny p. Vařbuchtovou.

 

 

1.11. TESTOVÁNÍ COVID-19

Dnes na základě preventivního antigenního testování byly zachyceny pozitivní případy u pedagogů a žáků. Na základě konzultace s  hygienickou stanicí byli žáci i  pedagogové odesláni domů. Podle výsledků PCR testů se bude postupovat dle nařízení hygienické stanice. Zítra výuka probíhá normálně.

V případě jakýchkoliv změn nebo přechodu na on-line výuku budete ihned informováni.
S pozdravem Petr Blecha  
1.11. LOGICKÁ OLYMPIÁDA  – VÝSLEDKY
Z naší školy se v letošním roce zapojilo 10 žáků. Nejlepšími řešiteli byli Elena Fišerová z 1. ročníku, Matěj Javorek z 2. ročníku, Matyáš Slatinský z 5. ročníku, Jonáš Jeřábek z 6. ročníku, Jan Martének ze 7. ročníku a Tadeáš Parkan z 8. ročníku. 
Děkujeme všem, kteří našli odvahu zapojit se do této soutěže, řešit netradiční úkoly a reprezentovat naši školu.  

 

1.11. ŠACHOVÉ SOUTĚŽENÍ ON-LINE

V tomto školním roce se naše škola opět zapojila do projektu Šachy do škol. Díky tomu mají naši žáci přístup k online šachovému serveru, kde najdou podklady, testy a videonávody pro výuku a zdokonalování své šachové hry. Také mají možnost zapojit se do celoročního soutěžení o hodnotné ceny. Nechodíš do našeho šachového kroužku a přesto chceš soutěžit za naši školu? Postupuj takto:

1. zaregistruj se ZDARMA na serveru my-chess.com

2. zažádej si na emailu palatova@zscaslavice.cz o přístupový kód pro žáky naší školy

3. každé pondělí na soutěžním serveru najdeš zadání pro ten týden

Soutěžíš tak sám za sebe ale i za naši školu.

Bližší podmínky soutěže najdeš ZDE.

 

 

24.10. SBĚR ŠÍPKŮ BUDE UKONČEN 1. 11. 

 

13.10. PODZIMNÍ TVOŘENÍ + PODZIMNÍ TURNAJ

Ve středu 27.10. o podzimních prázdninách se mohou žáci zúčastnit podzimního tvoření nebo podzimního turnaje. Na podzimním tvoření si budou moci vyrobit podzimní dekorace – věneček, svícen …Na podzimním turnaji se soupeři přeměří síly v ping pongu, badmintonu nebo při šipkách. Na obě akce je nutné se dopředu přihlásit.

 

5.10. V ÚTERÝ 26.10. PROBĚHNOU OD 16 HOD RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

          2. – 9. TŘÍDY.

 

 

2.10. POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ – SOUTĚŽ ON-LINE V PROGRAMOVÁNÍ

V příznivějších bezcovidových dobách jezdili pravidelně nejšikovnější zástupci z počítačového kroužku do Českých Budějovic na soutěž v programování. V letošním školním roce bude soutěž probíhat on-line a zúčastnit se tedy mohou i nečlenové kroužku, kteří si programování vyzkoušeli například v hodinách ICT, nebo se programování věnují sami doma. Soutěžit se bude v programovacích jazycích Scratch, Baltík 3 v kategoriích: 

 • Kategorie MINI – Baltík, žáci 1. a 2. tříd
 • Kategorie A – Baltík, žáci 1. stupně ZŠ
 • Kategorie B – Baltík, žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • Kategorie C – Scratch, žáci 1. stupně ZŠ
 • Kategorie D – Scratch, žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Soutěž proběhne v sobotu 16.10. 2021 v ZŠ Čáslavice, nebo můžete zkusit programovat z domu. Přihlášky do soutěže odevzdávejte p.uč Palátové nebo p. uč Jeřábkovi co nejdříve, nejpozději 9.10.  Zadání Baltík 3 z roku 2019 k nahlédnutí ZDE, zadání Scratch ZDE.

S programováním v programovacím jazyce Scratch se můžeš seznámit TADY. S programováním v programovacím jazyce Baltík TADY – nebo navštiv náše školní počítačové kroužky. :)

 

 OD 1. 10. ZAHAJUJÍ ČINNOST ZÁJMOVÉ KROUŽKY

 

21.9. LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:

Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy.
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy.
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.)

REGISTRACE DO SOUTĚŽE DO 30. ZÁŘÍ 2021 NA ADRESE WWW. LOGICKAOLYMPIADA.CZ

 

17.9. AQUALAND MORAVIA 

Ve středu 22.9.2021 se pro odměněné žáky (za sběr, prospěch a chování) uskuteční školní výlet do Aqualandu Moravia u Pasohlávek. Odjezd od školy je v 8:00 hodin, předpokládaný návrat v 16:30 hodin. Děti budou v den odjezdu testovány antigenním testem. 

Sraz: 7:25 hod v šatnách ZŠ

S sebou: plavky, ručník, respirátor, přezůvky do areálu, pití, svačina, kapesné (cca. 100 Kč)

Doprovod dětí: žáci druhého a třetího ročníku musí mít s sebou dohled (možno domluvit si skupinky př. jeden rodič hlídá tři děti). Doprovod si vstupné hradí sám a musí se prokázat očkováním nebo testem.

 

 

14.9. ŘEDITELSKÉ VOLNO

V pondělí 27.9. je vyhlášeno z provozních důvodů ředitelské volno.
V tento den nebude v provozu školní družina ani školní jídelna ( obědy budou automaticky odhlášeny).

 

14.9. SBĚROVÉ AKTIVITY

Celoročně probíhá sběr papíru, hliníku, pet víček, pomerančové kůry a teď na podzim i sběr sušených šípků. Vše prosíme  nejlépe předem zvažte, sběr odevzdejte panu školníkovi a třídním učitelům odevzdejte lístek se jménem a množstvím sběru.

 

7.9. Od čtvrtka 17. září je možnost v naší škole navštěvovat výuku NÁBOŽENSTVÍ, kterou povede pan farář Mahovský. Žáci 1. – 2. ročníku od 12:00 do 12:45 hod. Ostatní žáci 13:00 – 14:00 hod.

 

27.8. ROZHODNUTÍ-O-PŘIJETÍ-ŽÁKŮ-DO-ŠKOLNÍ-DRUŽINY 2021/22

 

23. 8. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne ve středu 1. září od 7.30 hod.

Žáci 1. třídy se s rodiči shromáždí v první třídě (třída vedle šaten).

Žáci 2. – 9. tř. vytvoří před školou třídní skupiny a budou do školy odvedeni svými třídními učiteli.

Ve společných prostorách jsou povinné roušky, v jednotlivých třídách proběhne antigenní testování žáků 2. – 9.

ročníku. Ukončení kolem 8.30 hod.

Školní jídelna a družina budou v provozu od čtvrtka 2. září. Obědy nutno nahlásit

vedení školní jídelny nejpozději 1. září.

PŘEHLED SEŠITŮ PRO 2.ST. ZŠ

 

16.8.2021

!!!! PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ do ŠKOLNÍ DRUŽINY !!!! 
 
TERMÍNY pro přijímání žádostí o umístění Vašeho dítěte do školní družiny pro školní rok 2021/2022 při MŠ a ZŠ Čáslavice pro žáky 1. – 5. tř.:
 
23. 8. 2021      9:00 – 10:00 hod.
24. 8. 2021      16:00 – 17:00 hod.
 
V těchto termínech si lze vyzvednout a vyplnit žádost o přijetí Vašeho dítěte do školní družiny. Žádosti bude přiděleno pořadové číslo. Následně  Vám bude na mail (uvedený v žádosti) zasláno rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí žáka do družiny. A to nejpozději do 27. 8. 2021 do 12:00 hod.
Pokud Vám nebude vyhovovat ani jeden z daných termínů, kontaktujte nás na tel. čísle 602 516 966.

 

DOUČOVÁNÍ

V úterý 24.8. od 9 hod bude probíhat doučování pro zájemce z 8 a 9. třídy z předmětů ČJ a M.

 

 

30.6. HEZKÉ PRÁZDNINY

Naši milí žáci, vážení rodiče, přejeme vám všem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si sluníčka, plavte, sportujte, relaxujte a zase se nám v pořádku vraťte 1. září do školy. :)

prázdniny (1)

Pozvánka – hudební školička 

 

 

 

 

 

  Ovoce do škol Srdce_placka_2

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/