«

»

Pro 14

Print this Příspěvek

Bobřík Informatiky 2018

INFORMACE O SOUTĚŽI

Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.

  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
  • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.

Kategorie:

Kategorie |  Věk Počet otázek |  Doba testu
Mini 4. – 5. r. ZŠ 12 30 min
Benjamin 6. – 7. r. ZŠ (prima – sekunda osmiletého gymnázia) 15 40 min
Kadet 8. – 9. r. ZŠ (tercie – kvarta osmiletého gymnázia) 15 40 min
Junior 1. – 2. r. SŠ (kvinta – sexta osmiletého gymnázia) 15 40 min
Senior 3. – 4. r. SŠ (septima – oktáva osmiletého gymnázia) 15 40 min

 

Jak soutěž probíhala na naší škole:

5. třída soutěžila v hodině informatiky v úterý 6. listopadu

6. třída soutěžila v hodině informatiky v pátek 9. listopadu

Zájemci z ostatních tříd mohli soutěžit doma, nebo v odpoledních hodinách po vyučování.

Příklady úloh si  můžete vyzkoušet na stránkách soutěže v Archivu testů.

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

Letos se do soutěže zapojilo 39 žáků školy.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stali 4 žáci kategorie MINI 4. – 5. tř. :

Šimon Iran, Petr Eliáš, Sára Gothardová, Matyáš Kvapil

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/2018/12/14/bobrik-informatiky-2018/