Print this Stránka

Informace

O programu EKOŠKOLA:

 • jedná se mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní ocenění – titul Ekoškola,
 • jde o dlouhodobý proces, který spočívá v neustálém zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí,
 • nejde o soutěž, titul mohou získat všechny školy, které splní stanovená kritéria

 EKOKODEX:

 • naše heslo: „Nejlepší odpad je žádný!“,
 • neplýtváme vodou,
 • neplýtváme potravinami,
 • šetříme všemi energiemi,
 • chráníme zdraví své i druhých,
 • podporujeme recyklaci,
 • třídíme odpad,
 • slavíme Den Země,
 • zkrášlujeme prostředí školy

Témata Ekoškoly:

 • prostředí školy: zaléváme kytky, zdobíme si chodby, sázíme stromy;
 • voda: učíme se, odkud voda přichází, dovídáme se o jejím významu pro život a její skutečné ceně, vodou neplýtváme, zaléváme dešťovou vodou;
 • odpady: zbytečně odpad nevytváříme, třídíme papír, plasty a další, víme, co a jak se recykluje, zelený odpad kompostujeme;
 • energie: zjišťujeme, kolik energie ve škole spotřebujeme, hledáme cesty, jak energií šetřit, měříme teplotu ve třídách, správně větráme

Začlenění do výuky – v rámci Ekoškoly pracujeme s tématy, která jsou součástí průžezového tématu Environmentální výchova, s tématy pracujeme v několika vzdělávacích oblastech ( např. člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace)

Návštěva ekologického střediska Lipka v Brně:

V pátek 25.5. 2012 naše škola využila pozvání ekologické stanice Brno – Lipka, pracoviště Kamenná 20, k návštěvě a vyzkoušení jejich výukových programů. Škola se zúčastnila programů „ Energie“ pro starší žáky a „ Tmelení ekotýmu „ pro žáky 6. a 8. ročníku. Žákům se oba programy líbily. Oceňujeme, že jsme byli jako Ekoškola osloveni, a že jsme tento program měli plně hrazený. Do Brna žáci odjížděli v 7.30 hod. od budovy školy. Návrat zpět do školy byl ve 12. 40 hod. Dalším přínosem obou programů bylo, že si žáci pod vedením lektorů, vyzkoušeli svoje znalosti a že naší škole a hlavně sobě neudělali ostudu. Program hodnotím za přínosný a užitečný.

Zpracovala: Ing. Marie Kružíková

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/ekoskola/