Print this Stránka

Logopedická prevence

Nový logopedický koutek MŠ Čáslavice

V prosinci roku 2016 byla v MŠ Čáslavice provedena logopedická depistáž pracovníky Speciálně pedagogického centra Velké Meziřičí a Třebíč. Odborní logopedové po depistáži dětí vybrali ty děti, které doporučili k zařazení do logopedické prevence, tzn., že s těmito dětmi bude pracovat v rámci logopedické prevence v MŠ logopedický asistent. (pozn. nejedná se o děti, které již pravidelně navštěvují s rodiči klinického logopeda)

Od 16. ledna  2017 začaly tyto vybrané děti pravidelně jedenkrát týdně navštěvovat ve II. oddělení MŠ logopedický koutek, speciálně vybavený logopedickými pomůckami. Zde společně s logopedickým asistentem pracují na rozvoji motoriky řečových orgánů, jemné motoriky, dechu, hlasu, slovní zásobě a smyslovém vnímání.

Logopedická cvičení souběžně rozvíjí jednotlivé roviny jazyka – slovní zásobu, správnou výslovnost, gramatickou správnost a užití komunikace v praxi. Současně  dětí dělají grafomotorická cvičení podporující rozvoj jejich grafických projevů. Děti mají svoje logopedické deníky, prostřednictvím kterých komunikuje logopedický asistent  s rodiči. Každý týden si děti na víkend odnáší deníky s sebou domů. Rodič tak má možnost si prohlédnout, co se dítě učilo a zopakovat s ním některá cvičení. Také je zde vždy malý zábavný úkol pro dítě, který dítě společně s rodiči přes víkend splní.

Současně probíhají v každodenní činnosti MŠ kolektivní logopedické chvilky a to pro všechny děti. Logopedické chvilky rozvíjí řečovou stránku jazyka v kolektivních činnostech.

Logopedický asistent MŠ: Mgr. Kamila Veselá, kontakt 774 750 046

 

P1240447 P1240453 P1240475

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/logopedicka-prevence/