Print this Stránka

Plánované akce

Plánované akce v měsíci únoru

 

7. 2. Zahájení přípravného plaveckého výcviku

 

10. 2. Miniškolička v ZŠ – vede Mgr. Kamila Veselá, zúčastní se 10 předškolních dětí

 

11. 2. Únorové čtení dětem – dětem přečte p. Kliková

 

20. 2. Karneval v MŠ – děti si přinesou do MŠ karnevalové kostýmy

 

25. 2. Návštěva předškolních dětí v MŠ Římov, poslech četby, prohlídka knihovny v Římově

 

 

Plánované akce v měsíci lednu

 

16. 1. Návštěva Alternátoru a dílniček v DDM Třebíč, odjezd objednaným autobusem v 7.45 hod. Děti budou v MŠ

           nejpozději v 7.40 hod. Svačina a pitný režim je zajištěný mateřskou školou. Návrat v 11.30 hod. Vybíráme

          100 Kč.

19. 1. Vítání občánků, sraz v OÚ v 13.50

20. 1. Miniškolička v ZŠ – vede Mgr. Veronika Dvořáková, zúčastní se 10 předškolních dětí.

21. 1. Screeningové vyšetření zraku v MŠ pro nahlášené děti

 24.1. Čtení v MŠ, dětem přečte paní M. Neumannová

28. 1. Logopedická garance SPC Třebíč

30. 1. Návštěva městské knihovny v Třebíči a solné jeskyně – pro předškolní děti. Vybíráme 50 Kč. Pojedeme

           linkovým autobusem v 7.10 hod. Děti si vezmou batůžek, pití. Svačinu dostanou do batůžku v MŠ.

 

 

Plánované akce v měsíci prosinci

 

1.12. Rozsvěcování vánočního stromku na vsi.

 

6. 12. Na Vánoce, dlouhé noce – divadelní představení v MŠ, vybíráme 50 Kč.

 

9. 12. Miniškolička v ZŠ – vede Mgr. Veronika Dvořáková, zúčastní se 10 předškolních dětí.

 

12. 12. Vánoční čtení – dětem přečte p. Jiřina Marténková

 

16. 12. Dopolední vánoční nadílka v MŠ

 

17. 12. Pohoda Vánoc – vánoční vystoupení ZŠ a MŠ Čáslavice, zahájení v 17.00 hod.

 

19. 12. Odpolední výlet předškolních dětí do Stříteže – odjezd ve 12.00, návrat v 15.00 hod.

 

20. 12. Setkání u vánočního stromku na vsi – v 17.00 hod.

 

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny

MŠ uzavřena

 

Provoz zahájen 6. 1. 2020

 

 

Plánované akce v měsíci červnu

2. 6. Vítání občánků, sraz předškolních dětí ve 13. 50 hod. v budově obecního úřadu.

3. 6. Divadelní představení Třebíč, odjezd objednaným autobusem v 9.20 hod.

        Vybíráme 60 Kč, dopravu dětem hradí ZŠ Čáslavice

4. 6. Výlet na Pohádkovou stezku v Jemnici, odjezd společně se žáky 1. třídy v 7.30 hod.

        Dopravu dětem hradí obec Čáslavice

11. 6. Polodenní výlet k rybníku Kolmoz,

20.6. Celodenní výlet na mysliveckou chatu, rodiče si vyzvednou děti u myslivecké chaty

          od 14.30 -15.00 hod.

25. 6. Slavnostní ukončení docházky předškolních dětí v kulturním domě v Čáslavicích

26. 6. Šipkovaná se žáky 1. třídy

 

V době hlavních prázdnin od 15. 7. 2019 – 30. 8. 2019 je MŠ uzavřená.

 

Od 1. 7. 2019 -12. 7. 2019 MŠ v provozu od 6.00 hod. – 15. 30 hod.

Prosím o nahlášení dětí, které budou MŠ v době prázdnin navštěvovat.

 

 

Plánované akce v měsíci dubnu

4. 4. Tvoření s rodiči – v jídelně ZŠ od 15.30 hod.

 10. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ – časové rozvržení dle schůzky 13. 3. 2019

11.4. Divadelní představení „Jaro s kamarády“ ND Třebíč, vybíráme 100 Kč, pojedme objednaným autobusem v

         9.00 hod. ze zastávky.

12.4. Ukončení předplavecké výuky v Laguna Třebíč

17. 4. Akce Čistá Vysočina, při vycházce za zahradami budeme pozorovat přírodní okolí, případné odpadky

          (plastové kelímky, igelity apod.) posbíráme do igelitového pytle ( děti sbírají v gumových rukavicích)

18. 4. Velikonoční prázdniny v ZŠ.

          MŠ v provozu I. a II. oddělení spojené v I. oddělení. Prosím o včasné odhlášení dítěte, které o prázdninách

           do MŠ nepřijde.

26.4. Čáslavice čtou dětem – p. V. Ryglová

 

 

Plánované akce v měsíci březnu

4. 3. – 8. 3. Jarní prázdniny – I. a II. oddělení spojené, provoz bude probíhat v I. oddělení od 6.00 – 15. 30 hod. 

12.3. Čáslavice čtou dětem – p. V. Ryglová

13. 3. Informační schůzka s rodiči dětí, které půjdou k zápisu – v 16.00 hod. ve školní jídelně ZŠ a MŠ

18. 3. Miniškolička – Kryštof, Daniel, Adélka, Ondra T., Tobiáš, Tomáš L.,Matěj N.

19. 3. Alternátor Třebíč – cena bude upřesněna.

20. 3. Miniškolička – Emilka, Deniska, Štěpán, Ondra B., Tomáš a Honzík, Vláďa

25. 3. Loutkové divadlo v MŠ – Jak Martin s Barborkou vítali jaro, začátek v 10. 30 hod. Vybíráme 50 Kč.

 

 

Plánované akce v měsíci únoru

4. 2. Miniškolička – Kryštof, Daniel, Adélka, Ondra T., Tobiáš, Tomáš L.,Matěj N.

11. 2. Miniškolička – Emilka, Deniska, Štěpán, Ondra B., Tomáš a Honzík, Vláďa

14.2. Čtení v MŠ – paní Prodělalová

21. 2. Karneval v MŠ

27. 2. Návštěva předškolních dětí v 1. třídě

 

 

Od 8. 2. 2019 začínáme s předplaveckou výukou v plaveckém areálu Laguna Třebíč.

Děti přihlášené na tuto výuku budou v MŠ nejpozději do 8.00 hod. Po svačince odjíždíme v 8.40 hod. objednaným autobusem. Návrat 12.15-12.30 hod.

Dětem připravte do batůžku: plavky, osušku nebo větší ručník, dívkám koupací čepici. Ovoce+čaj dostanou děti v areálu Laguna před výukou (máme hodinu čas, než ukončí výuku MŠ Kojetice). Peníze za 9 lekcí + dopravu upřesníme po první lekci. Hotovost vybereme v týdnu od 11. 2. – 15. 2. 2019.

 

Ke konci měsíce února doneseme do lesa zvířátkům tvrdý chléb a pečivo. Kdo máte doma nějaké „zásoby“ budeme rádi, když je děti přinesou do MŠ. Děkujeme!

 

Od 4. 3. – 8. 3. 2019 jsou v kraji Vysočina jarní prázdniny.

Provoz mateřské školy je nepřerušen tzn. od 6.00 – 15.30 hod.

 

 

Plánované akce v měsíci lednu

14. 1. Miniškolička – Kryštof, Daniel, Adélka, Ondra T., Tobiáš, Tomáš L.,Matěj N.

17. 1. Návštěva logopeda p. M. Ondráčkové ze SPC Třebíč, kontrola dětí

21. 1. Miniškolička – Emilka, Deniska, Štěpán, Ondra B., Tomáš a Honzík, Vláďa

22. 1. Screeningové vyšetření zraku – A. Jeřábková, kdo má toto vyšetření objednané, nahlásí požadované údaje+zaplatí částku 16. 1. 2019 ve třídě učitelce

24. 1. Čáslavice čtou dětem

28. 1. Návštěva předškolních dětí v 1. třídě

30. 1. Divadelní představení – Jak se budí skřítkové – představení proběhne v budově MŠ, vybíráme 40 Kč.

 

 

Plánované akce v měsíci prosinci

 

2. 12. Rozsvěcování vánočního stromku na vsi

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ, děti navštíví Mikuláš, čert a Anděl s dárky – žáci ZŠ

9. 12. Ježíškova pošta, od 16.00 hod. u OÚ, děti si přinesou dopis Ježíškovi, který si orazítkují a odešlou

11. 12. Prosincové čtení – p. M. Hovorková

 

13. 12. Pohodové vánoční tvoření – KD Čáslavice od 17.00 hod. Nejprve vystoupí děti a žáci ZŠ a MŠ Čáslavice, poté můžete s dětmi vánočně tvořit a zúčastnit se vánočního jarmarku

 

14.12. Vánoční nadílka v MŠ, po obědě budou mít děti v I. a II. oddělení, pod stromečkem, vánoční nadílku. Děti vyzvedávejte nejdříve od 14.30 hod.

 

17. 12. Divadelní představení „O Rumcajsovi“ – pojedeme objednaným autobusem společně se ZŠ a MŠ Kojetice

 

20. 12. Tradiční „Setkání u vánočního stromku“ od 17.00 hod. Děti přednesou báseň a zazpívají vánoční píseň.

 

 

Od 22. 12. 2018 – 6. 1.2019 bude MŠ uzavřena.

Provoz zahájen 7. 1. 2019

 

 

Plánované akce v měsíci listopadu 2018

5. 11. Miniškolička – s dětmi pracuje v ZŠ speciální pedagog Mgr. Veronika Dvořáková

9. 11. Kolotočování na vsi

12. 11. Miniškolička – s dětmi pracuje v ZŠ speciální pedagog Mgr. Veronika Dvořáková

14. 11. Maňáskové divadlo Štenberk, pásmo pohádek, vybíráme 50 Kč

18. 11. Vítání občánků – zúčastní se předškoláci s krátkým vystoupením,

            sraz ve 13.50 hod. v budově obecního úřadu

21. 11. Listopadové čtení – M. Vařbuchtová

28. 11. Návštěva v 1. třídě – předškolní děti

2. 12. Rozsvěcování vánočního stromku na vsi

 

Každé úterý děti navštěvují 1. třídu – od 14.10 – 14.35 hod. Zde pracují v pracovních sešitech J. Bednářové „Na návštěvě u malíře“, úkoly jsou zaměřené na rozvoj grafomotoriky a kresby pro děti od 5 -7 let.

 

Plánované akce v měsíci říjnu 2018

1. 10. Miniškolička – s dětmi pracuje v ZŠ speciální pedagog Mgr. Veronika Dvořáková 1. skupina.

8. 10. Miniškolička – s dětmi pracuje v ZŠ speciální pedagog Mgr. Veronika Dvořáková 2. skupina.

11. 10. Podzimní čtení – dětem přečte příběh z knihy paní Nečasová

 24. 10. Návštěva předškolních dětí v ZŠ v 1. třídě.

 29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny, provoz MŠ od 6.00 – 15. 30 hod.

 

Od října pravidelně logopedická prevence s dětmi, bude probíhat ve II. oddělení pod vedením Mgr. Kamily Veselé.

 Od října budou děti hravou formou seznámeni se základy hry na zobcovou flétnu.

Začnou pracovat v objednaných pracovních sešitech, které jsou zaměřeny na rozvoj kresby a grafomotoriku.

 

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/planovane-akce/