Print this Stránka

Přehled sešitů pro žáky 2. stupně

Počty sešitů pro jednotlivé ročníky
typ sešitu 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

420

1 0 0 0
440 0 0 1 1
444 0 0 1 3
460 1 1 2 1
520 1 1 1 2
524 6 4 5 5
540 3 2 2 1
544 2 3 3 3
564 3 3 0 0
jiné 560/1 464/1,560/1
 Celkem  18  15  17 17

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/prehled-sesitu-pro-zaky-2-stupne/