Print this Stránka

Školní výchovný poradce

Školní výchovný poradce  – Mgr. Dana Sýkorová (zástupce ředitele)

Pracovní náplň výchovného poradce

  • informuje žáky a jejich zkonné zástupce o možnostech volby povolání a dalšího studia, o typu škol a požadavcích na přijetí na tyto školy, poskytuje individuální konzultace
  • spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Třebíči
  • zprostředkovává a zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou
  • podílí se na přípravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Kontakt: sykoda@seznam.cz

 

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-vychovny-poradce/