Print this Stránka

Školní jídelna

 

Jídelníček 20.9. - 24.9.2021

Jídelníček 27.9. - 1.10.2021

Vedoucí školní jídelny : Miluše Vařbuchtová

Obědy vám připravují:
 Vedoucí školní jídelny: Miluše Vařbuchtová
 Kuchařky: Zdeňka Ryglová
Jitka Binková
Pavlína Venhodová

Odhlašovat obědy lze telefonicky den předem do 12:00 hod., v první den nemoci do 7:00 hod. u vedoucí školní jídelny. Stravné se plati bezhotovostně zpětně za uplynulý měsíc inkasem z účtu strávníka. Cizí strávníci platí po dohodě s vedoucí ŠJ v hotovosti 5. den následujícího měsíce. Děti s bydlištěm v Čáslavicích si odeberou oběd první den nemoci do 12:00 hod. do přinesených jídlonosičů a na další dny si stravu odhlásí. Kontakt – Miluše Vařbuchtová: 568 883 102, 732649041  Vnitřní řád školní jídelny

 Ceny stravného od 1. 9. 2018:
Z důvodu zvýšení DPH na potraviny dochází  ke zvýšení cen takto:
 Věk  předsnídávka  oběd  svačina
 Děti v MŠ do 6let: 7,- 16,- 7,-
 Děti v MŠ 6 – 7 let: 7,- 17,- 7,-
 Žáci ZŠ do 10let: 17,-
Žáci ZŠ 11 – 15 let: 20,-
 Žáci ZŠ nad 15 let: 21,-
Dospělí: 21,-
Inkaso stravného je prováděno na účet číslo: 101308231/0800.

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/152-2/