Print this Stránka

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny : Miluše Vařbuchtová

Obědy vám připravují:
 Vedoucí školní jídelny: Miluše Vařbuchtová
 Kuchařky: Zdeňka Ryglová
Jitka Binková
Pavlína Venhodová

Odhlašovat obědy lze telefonicky den předem do 13:00hod., v první den nemoci do 7:00hod. u vedoucí školní jídelny. Strávné se plati bezhotovostně zpětně za uplynulý měsíc inkasem z účtu strávníka. Cizí strávníci platí po dohodě s vedoucí ŠJ v hotovosti 5. den následujícího měsíce. Děti s bydlištěm v Čáslavicích si odeberou oběd první den nemoci do 12:00hod. do přinesených jídlonosičů a na další dny si stravu odhlásí. Kontakt – Miluše Vařbuchtová: 568 883 102.

 

 Ceny stravného od 1. 2. 2014:
Z důvodu zvýšení DPH na potraviny dochází  ke zvýšení cen takto:
 Věk  předsnídávka  oběd  svačina
 Děti v MŠ do 6let: 6,- 14,- 6,-
 Děti v MŠ 6 – 7 let: 6,- 16,- 6,-
 Žáci ZŠ do 10let: 16,-
Žáci ZŠ 11 – 15 let: 19,-
 Žáci ZŠ nad 15 let: 20,-
Dospělí: 20,-
Inkaso stravného je prováděno na účet číslo: 101308231/0800.

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/152-2/