Print this Stránka

Školní jídelna

 

 

Jídelníček 27.6. - 1.7.2022

Jídelníček 4.7. - 8.7.2022

Vedoucí školní jídelny : Miluše Vařbuchtová

Obědy vám připravují:
 Vedoucí školní jídelny: Miluše Vařbuchtová
 Kuchařky: Zdeňka Ryglová
Jitka Binková
Pavlína Venhodová

Odhlašovat obědy lze telefonicky den předem do 12:00 hod., v první den nemoci do 7:00 hod. u vedoucí školní jídelny. Stravné se plati bezhotovostně zpětně za uplynulý měsíc inkasem z účtu strávníka. Cizí strávníci platí po dohodě s vedoucí ŠJ v hotovosti 5. den následujícího měsíce. Děti s bydlištěm v Čáslavicích si odeberou oběd první den nemoci do 12:00 hod. do přinesených jídlonosičů a na další dny si stravu odhlásí. Kontakt – Miluše Vařbuchtová: 568 883 102, 732649041

V PŘÍPADĚ VÝPADKU INTERNETU NEFUNGUJE ANI TELEFON 568 883 102. POKUD SE NEDOVOLÁTE,    ODHLAŠUJTE OBĚDY PŘES TŘÍDNÍ UČITELE NEBO PŘES TELEFON P. ŘEDITELE.

  Vnitřní řád školní jídelny

 Ceny stravného od 1. 9. 2021:
Z důvodu zvýšení DPH na potraviny dochází  ke zvýšení cen takto:
 Věk  předsnídávka  oběd  svačina
 Děti v MŠ do 6let: 8,- 17,- 8,-
 Děti v MŠ 6 – 7 let: 9,- 20,- 8,-
 Žáci ZŠ do 10let: 20,-
Žáci ZŠ 11 – 15 let: 23,-
 Strávníci nad 15 let: 24,-
Cizí strávníci: 65 + 5 (dovoz),-
Inkaso stravného je prováděno na účet číslo: 101308231/0800.

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/152-2/