Print this Stránka

Školní rok 2011/2012

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-rok-20112012/

jak píše dysgrafik

Simulace DYS

DYS simulace ve třídách naší školy aneb jsem DYS a zvládám to! V průběhu měsíce prosince provedlo školské poradenské pracoviště naší školy, speciální pedagog Kamila Veselá a asistentka pedagoga Veronika Schonbergerová akci s názvem „DYS simulace“. Simulace proběhla ve třídách, kde pracují asistenti pedagoga nebo školní asistent se žáky, kteří mají nějaké poruchy učení. Akce se uskutečnily …

Zobrazit stránku »