Print this Stránka

Školní parlament

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Termín setkávání: čtvrtek ( 1x za měsíc )

Místo: pracovna výchovného poradce

Čas: 8:50 – 9:00 (velká přestávka)

 

Členové:

 

 

 

Kodex poslance

Zavazuji se, že jako poslanec školního parlamentu ZŠ a MŠ Čáslavice

* { chodit na schůzky pravidelně a s chutí

* { co nejlépe zastupovat svou třídu, informovat ji o dění v parlamentu

* { spolupracovat s třídním učitelem a na třídnických hodinách řešit problémy z parlamentu

* { vymýšlet a aktivně připravovat školní akce

* { dodržovat postup organizování akcí

* { dělat čest naší škole

 

Nápad přednesu nejprve na schůzce parlamentu

* { Počkám, jak možnosti zhodnotí p. ředitel (příp. p. učitelka)

* { Na další schůzce parlamentu se dozvím, jestli je možné akci uskutečnit (pokud ne, nevěším hlavu a vymyslím něco jiného )

* { Pokud je možné akci udělat, najdu si spolupracovníky – kamarády, učitele, zaměstnance školy…

* { Až budu mít všechno promyšlené a naplánované, sepíšu to a donesu znovu na schůzku parlamentu (na schválení p. ředitelem příp. p. učitelkou – dostanu „razítko“)

* { Všechno připravím, zorganizuji, udělám plakáty…

* { A nakonec si užiji akci!

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-parlament/