Print this Stránka

Spolek přátel školy

Název: Spolek přátel ZŠ a MŠ Čáslavice, z. s.

IČ: 01794973

Sídlo: Čáslavice 110

Účel: Účelem spolku je především podpora vzdělávacího, kulturního, sportovního a společenského rozvoje dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Čáslavice. Spolek má dále za cíl poskytovat materiálně technickou, finanční a organizační pomoc při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků a při zkvalitňování materiálního vybavení školy.

Předsedkyně: Mgr. Dana Sýkorová

Stanovy: Stanovy spolku

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/spolek-pratel-skoly/