Print this Stránka

Úřední deska školy

Školní vzdělávací program Škola porozumění je k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 

Výkaz zisků a ztrát 2020

Rozvaha 2020

Rozpočet na rok 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023

 

Kalkulace: Cizí strávníci 2021, MŠ 2021, ŠD 2021

Výroční zprávy: (starší zprávy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy)

 

Školní řád 

Časový rozvrh

Organizace školního roku 2020/2021

Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhled rozpočtu na roky 2018-2019

Rozpočet pro rok 2019 a výhled rozpočtu na roky 2020-2021

Úplata v MŠ za předškolní vzdělávání

Seznam žáků přijatých na střední školy v roce 2018/2019

Rozvaha 2019

Výsledovka 2019

Hospodaření ZŠ 2019

Výsledky zápisu 2020

ID datové schránky: 87dnwii

 

Školská rada
V pondělí 15. listopadu 2019 jmenoval starosta obce Pavel Vařbuchta novou školskou radu v tomto složení:
Roman Vecheta zástupce obce
Pavla Dokulilová zástupce rodičů
Mgr. Roman Hanzal zástupce školy

 

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/uredni-deska-skoly/