Print this Stránka

Úřední deska školy

Školní vzdělávací program Škola porozumění je k nahlédnutí v ředitelně školy.

EU – modernizace učeben

SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2021

Rozvaha za rok 2021

Stav účtů za rok 2021

Výkaz zisků a ztrát za rok 2021

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020 

Výkaz zisků a ztrát 2020

Rozvaha 2020

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-24

Kalkulace: Cizí strávníci 2021, MŠ 2021, ŠD 2021

 

Výroční zprávy: (starší zprávy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy)

 

Školní řád 

Časový rozvrh

Organizace školního roku 2020/2021

Seznam žáků přijatých na střední školy do školního roku 2021/22

 

ID datové schránky: 87dnwii

 

Školská rada
V pondělí 15. listopadu 2019 jmenoval starosta obce Pavel Vařbuchta novou školskou radu v tomto složení:
Roman Vecheta zástupce obce
Pavla Dokulilová zástupce rodičů
Mgr. Roman Hanzal zástupce školy

 

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/uredni-deska-skoly/