Print this Stránka

Přijímací řízení na SŠ 2020

Základní informace o přijímacím řízení 2019/2020

 

Přihlášky

Tiskopisy přihlášek obdrží žák v průběhu prosince 2019 ve škole, ve které plní povinnou školní docházku.

Do konce ledna by měli být žáci rozhodnuti, na kterou školu se budou hlásit a zároveň by měli mít zjištěné informace o této škole, které budou potřebovat k vyplnění přihlášek:

  • název a adresa školy,
  • název a kód zvoleného oboru,
  • doložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vybrané škole, vyžaduje-li to vybraná škola

Přihlášky žáci vyplní se zákonnými zástupci a odevzdají výchovné poradkyni ke kontrole a potvrzení do .02. 2020. Škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáků.

Potvrzenou přihlášku odesílá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do:

První kolo přijímacího řízení- 2 přihlášky

- ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou:

do 30.listopadu 2019

- ke střednímu vzdělávání bez talentové zkoušky:

do 1. března 2020

Další kola přijímacího řízení- neomezený počet přihlášek- vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.

 

Termíny přijímacích zkoušek

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory s talentovou zkouškou: od 2. ledna do 15. února 2020

b) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2020, 2. termín 17. dubna 2020,

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 14. dubna 2020,

2. termín 15. dubna 2020;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 1. termín 13. května 2020,

2. termín 14. května 2020.

 

Přijímací zkoušky

  • Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky zasílá ředitel střední školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce.
  • Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuje formou vydání seznamu přijatých uchazečů a zasíláním písemného rozhodnutí
  • Zápisový lístek- obdrží žák na základní škole, každý uchazeč je povinen ho odevzdat na střední školu (na základě kladného rozhodnutí o přijetí) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení.
  • Odvolání- odolat se lze do 3 pracovních dnů po doručení rozhodnutí přijetí/nepřijetí.

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/prijimaci-rizeni-ss-2020/