Školní pedagog.pracoviště

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-preventivni-program/

Akce

Zobrazit stránku »

Činnost ŠPP

Mgr. Kamila Veselá – školní speciální pedagog, logopedický asistent a preventista Koordinace poskytování poradenských služeb ve škole Konzultační a poradenská činnost pro žáky se SVP a jejich rodiče Evidence žáků se SVP, depistážní šetření Spolupráce s poradenskými zařízeními v regionu (PPP, SPC, SVP, OSPOD aj.) Spolupráce s  učiteli i ostatními členy ŠPP při řešení aktuálních problémů v oblasti …

Zobrazit stránku »

Kontakty ŠPP

Školní speciální pedagog, logopedický asistent a preventista:   Mgr. Kamila Veselá kontakty: e-mail: kave.zscaslavice@gmail.com mobil: 774 750 046 konzultační hodiny: po telefonické domluvě   Výchovný poradce:   Mgr. Dana Sýkorová kontakty: e-mail: sykoda@seznam.cz tel: 568 883 177, 728 179 660 konzultační hodiny:  po telefonické domluvě.   Školní metodik prevence:   Mgr. Ivana Kulhánková kontakty: e-mail:ivanka.kulhankova@seznam.cz tel: konzultační hodiny: po telefonické domluvě   Předškolní příprava – vedoucí učitelka MŠ : Bc. Miroslava …

Zobrazit stránku »

Preventivní činnost

Zobrazit stránku »

Volba povolání

Informace k přijímacímu řízení na střední školy   Ředitel střední školy zveřejňuje: – obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání – předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání – kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění – dva termíny konání školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení, …

Zobrazit stránku »

Žáci se SVP

Zobrazit stránku »