↑ Return to Preventivní činnost

Print this Stránka

Minimální preventivní program 2019-2020

Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, sociálně patologickým jevům, jako jsou:

- agresivita a násilí,

- šikana a kyberšikana,

- užívání návykových látek, alkoholu, tabáku,

- vandalismus žáků,

- netolismus,

- zvýšit informovanost v oblasti forem rizikového chování.

Podporou při naplňování cílů primární i sekundární prevence je Minimální preventivní program školy, prevence rizikového chování je součástí každodenní práce všech členů pedagogického sboru ZŠ Čáslavice.

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-preventivni-program/preventivni-cinnost/minimalni-preventivni-program-2018-2019/