Print this Stránka

O nás

Název školy:                   Základní škola a mateřská škola Čáslavice                                               

Sídlo:                               Čáslavice 110, 675 24

Ředitel:                           Mgr. Petr Blecha, blechazscaslavice@gmail.cz  

                                          tel. 568 883 177

Učitelky MŠ:                    Bc. Miroslava Čermáková

                                          Aranka Křivánková

                                          Kateřina Martenková

Asistent pedagoga:      Mgr. Kamila Veselá

Speciální pedagog:      Mgr. Veronika Dvořáková

Kontakt MŠ:                    tel. 568 883 102

                                         ms.caslavice@seznam.cz

Zřizovatel:                       Obec Čáslavice, Čáslavice 110, 675 24, oucaslavice@iol.cz,

                                         tel. 568 883 424

 

 

ŠVP: „Pojďte s námi do pohádky“

12 

Obecná charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola v Čáslavicích je od 1. 1. 2003 právním subjektem, jejímž zřizovatelem je obec Čáslavice. Od 1.9. 20015 je MŠ dvoutřídní s celodenním provozem      od 6: 00 – 15:30 hod. s ředitelstvím v ZŠ, která je vystavěna nad MŠ.

Mateřská škola je umístěna ve víceúčelové budově OÚ uprostřed obce a má dvě oddělení. Vstup do I. oddělení je po schodišti přes venkovní terasu nebo bezbariérovým přístupem u terasy. Prostory I. oddělení obsahuje několik částí – vstupní místnost, šatnu dětí, šatnu učitelek, třídu, sociální zařízení – umývárnu a WC dětí. Součástí těchto prostor je kuchyně školní jídelny se skladem, jídelnou, kanceláří vedoucí ŠJ a sociálním zařízením.

4 5 6 7 8 9 17

II. oddělení MŠ se nachází v přízemí víceúčelové budovy se vchodem ze zadní části této budovy, který je zároveň bezbariérový. Prostory II. oddělení obsahují hernu, ložnici, sociální zařízení pro děti – umývarnu a WC, šatnu dětí, šatnu učitelek, sklad pro učební pomůcky, kuchyňku a sociální zařízení pro učitelku. Stravování dětí II. oddělení probíhá v jídelně ZŠ.

10 11

II. oddělení

 

K pohybovým aktivitám při pobytu venku využívá MŠ víceúčelové hřiště u OÚ, které bylo nově zrekonstruované a zkolaudované v roce 2012 a travnaté fotbalové hřiště na okraji obce.

12

 

Mateřská škola úzce spolupracuje se ZŠ, pořádá společné akce vhodné i pro 1. a 2. třídu, podílí se na projektu EKO škola, konzultuje se speciálním pedagogem ZŠ přípravu předškolních dětí před vstupem do první třídy. Využívá prostory ZŠ, tělocvičnu a zejména první třídu k pravidelným týdenním návštěvám s předškolními dětmi.

13 14 15

EKO škola

Spolupráce MŠ s místními spolky je na dobré úrovni. Při akcích SPOZ se děti podílí na akcích Vítání občánků, Setkání u vánočního stromu, vystoupeních k různým společenským událostem – Vesnice roku, Setkání důchodců, Drakiáda, Karneval, Vítání občánků.

16 17 18 19 20

Mysliveckým spolkem je dětem umožněno využívat mysliveckou chatu, která je postavena uprostřed lesa k poznávání lesního prostředí a možnost strávit celý den v přírodě. Děti v průběhu roku nosí do MŠ tvrdý chléb pro lesní zvířátka, během podzimu kaštany a v zimním období pomáhají s krmením lesní zvěře.

21 22 23

MŠ spolupracuje i se zřizovatelem, obec se podílí na různých projektech školy – Rozsvěcování vánočního stromu, Dětský den, Pálení čarodějnic, Strašidelná cesta. Zřizovatel podporuje zkvalitnění věcných podmínek pro rozvoj a vzdělávání dětí.

24 25 26

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/o-nas-ms/