Preventivní činnost

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-preventivni-program/preventivni-cinnost/

Aktivity z oblasti prevence na naší škole

Beseda o židovství + návštěva Židovské čtvrti v Třebíči Exkurze v Osvětimi Čistá Vysočina První pomoc do škol – 3. ročník První pomoc do škol + záchranná služba – 8. ročník Průběžné aktivy třídních učitelů upevňující zdravé klima třídy

Zobrazit stránku »

Důležité odkazy a kontakty nejen pro rodiče

Linka bezpečí pro děti a mládež – když si nevíš rady: 116 111 https://www.linkabezpeci.cz/ Rodičovská linka – když si nevíte s dítětem rady: 606 021 021 https://www.rodicovskalinka.cz/ Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež: 549 241 010, 608 902 410 http://www.modralinka.cz/?page=home Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů a domácího násilí: 257 317 110 https://www.bkb.cz/ Kraj Vysočina Poradna Bílý kruh bezpečí …

Zobrazit stránku »

Minimální preventivní program 2019-2020

Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, sociálně patologickým jevům, jako jsou: – agresivita a násilí, – šikana a kyberšikana, – užívání návykových látek, alkoholu, tabáku, – vandalismus žáků, – netolismus, – zvýšit informovanost v oblasti forem rizikového chování. Podporou při naplňování cílů primární i sekundární prevence …

Zobrazit stránku »