Print this Stránka

Kontakty na PPP/SPC

Speciálně pedagogické centrum Jihlava

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28, 586 01 Jihlava

  • Psychologové

Mgr. Bc. Eva Libánská, psychologie

Tel.: 567 323 512, E-mail: libanska.spcji@seznam.cz

Mgr. Yvonne Pleskalová, psychologie

Tel.: 567 570 045, E-mail: pleskalova.spcji@seznam.cz

Mgr. Monika Tobolková (pouze pondělí a pátek), psychologie

Tel.: 567 570 046, E-mail: tobolkova.spcji@seznam.cz

  • Speciální pedagogogové

PhDr. L. Váchová Nováková, ředitelka, tyflopedie

Tel.: 567 570 041, E-mail: smsji@seznam.cz

Mgr. Jana Rittichová, zástupkyně ředitelky, psychopedie

Tel.: 567 570 047, E-mail: smsji@seznam.cz

Mgr. Iveta Bučková, tyflopedie

Tel.: 567 570 049, E-mail: buckova.spcji@centrum.cz

Mgr. Jarmila Čapková, autismus

Tel.: 567 331 712, E-mail: capkova.spcji@seznam.cz

Mgr. Ilona Dohnalová, koordinátor autismu

Tel.: 567 570 048, E-mail: dohnalova.spcji@centrum.cz

Mgr. Martina Křivková, logopedie, surdopedie

Tel.: 567 570 044, E-mail: krivkova.martina@seznam.cz

Mgr. Josef Láznička, psychopedie, etopedie

Tel.: 567 331 710, E-mail: laznicka.spcji@centrum.cz

Mgr. Alena Mácová, logopedie, surdopedie

Tel.: 567 570 054, E-mail: macova.spcji@seznam.cz

Mgr. Dana Straková, psychopedie, somatopedie

Tel.: 567 570 051, E-mail: strakova.spcji@centrum.cz

Mgr. Jana Svěráková, autismus

Tel.: 567 210 589, E-mail: sverakova.spcji@seznam.cz

Mgr. Hana Vařejková, psychopedie

Tel.: 567 331 711, E-mail: varejkova.spcji@seznam.cz

 

Pedagogicko- psychologická poradna Třebíč

Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč

Telefon:  568 848 815, 703 182 813

poradnatr@pppaspcvysocina.cz

PhDr. Jana Matějková, vedoucí pracoviště, Psycholog

568 848 815, 730 831 198, matejkova@pppaspcvysocina.cz

 

Sylva Petrželková, Administrativní pracovník, objednávky klientů

568 848 815, 703 182 813, petrzelkova@pppaspcvysocina.cz

 

 

Mgr. Libuše Horká, Speciální pedagog,

568 848 815, horka.l@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Miluše Ustohalová, Speciální pedagog, Koordinátor péče o nadané žáky

568 848 815, ustohalova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Pavlína Sedlářová Smrčková, speciální pedagog, metodik prevence

568 848 815, sedlarova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Petra Ryglová, speciální pedagog

568 848 815, ryglova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Alena Valentová, Psycholog

568 848 815, valentova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Jitka Budínová, psycholog

568 848 815, budinova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Miroslav Veselý, psycholog, koordinátor péče o nadané žáky

568 848 815, vesely@pppaspcvysocina.cz

 

Pedagogicko- psychologická poradna Moravské Budějovice

Chelčického 904, Moravské Budějovice

Telefon: 734 871 151, 734 871 182

PhDr. Jana Matějková, vedoucí pracoviště

568 848 815, 730 831 198, matejkova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Miloslava Vláčilová, speciální pedagog

734 871 182, vlacilova@pppaspcvysocina.cz

 

Mgr. Veronika Dohnalová, psycholog

734 871 151, dohnalova@pppaspcvysocina.cz

 

Psychiatr pro děti a dorost

kontakt při podezření na PAS (poruchy autistického spektra)

 

MUDr. Hromádová Štěpánka, Sokolovská 3089, Jihlava

Tel.: 604 694 379, shromadova@atlas.cz

MUDr. Radosová, Rodinné centrum, Dobrovského 2915, Havlíčkův brod

Tel.: 569 429 245,

MUDr. Kulísek Robert, PhD., havlíčkova 167(69, Brno, 602 00

Tel.543 236 309, kulisek@psychiatr-psychoterapeut.cz

 

Kontakt na logopedy v nejbližším okolí:

Mgr. Nechvátalová Nataša, tel.: +420 732 401 731

Tovačovského sady 78, 676 02 Moravské Budějovice

 

Dusilová Naděžda PaedDr.

Arbesova 21/1248, 674 01 Třebíč-Horka-Domky

nadezda.dusilova@seznam.cz

 

Mgr. Daniela Tesfaye

Eliášova 255/27, 67401 Třebíč, Nové Dvory

+420 568 827 962, tesfayet@seznam.cz

 

Mgr. Mirka Ondráčková, logoped, surdoped, speciální pedagog

Adresa: SPC Třebíč, Dr. Holubce 763/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč

Telefon: 777 449 712, spctr@seznam.cz

 

Mgr. Petra Řepová, Ph.D – speciální pedagog a logoped

MŠ Domamil, tel.: 777 959 909

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/kontaky-pppspc/