«

»

Říj 21

Print this Příspěvek

Logická olympiáda 2018

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Soutěž je vyhlášena pro následující kategorie:
Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy.
Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy.
Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída).
Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Harmonogram soutěže:
1. srpen 2018 – 30. září 2018 – registrace soutěžících a škol (www.logickaolympiada.cz)

Základní kolo proběhne pro

kategorii A: žáci prvního stupně základních škol ve dnech 1. – 7. října 2018
kategorii B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. – 14. října 2018
kategorii A1, A2: žáci 1. a 2. třídy základní školy ve dnech 22. – 28. října 2018

 

V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je 20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B – soutěžící řeší doma nebo ve škole. Nejlepší řešitelé z kategorií A, B postoupí do krajských kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

• Při řešení úloh je dovoleno používat jen psací potřeby, kalkulačku, poznámkový papír a své logické myšlení. Vše ostatní je zakázáno.

• Každý účastník smí základní kolo absolvovat pouze jednou a při řešení úloh nesmí využívat cizí pomoci.
• V okamžiku zahájení testu základního kola již nemůže účastník řešení testu přerušit. V případě technického přerušení se smí do systému znovu přihlásit a znovu řešit úlohy základního kola.
• Účastník musí zachovat mlčenlivost o podobě základního kola i o svém řešení jednotlivých úloh.
• Úlohy jsou bodovány podle obtížnosti, nejsou udělovány záporné body za špatné odpovědi.
• Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže (v profilu soutěžícího po přihlášení)

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/2018/10/21/logicka-olympiada-2018/