Print this Stránka

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence –  Mgr. Klára Bednářová

Pracovní náplň metodika prevence

  • vytváří a realizuje minimální preventivní program školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sexuálního zneužívání, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a institucemi zabývajícími se primární prevencí
  • poskytuje poradenské služby žákům s projevy sociálně nežádoucího chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště
  • minimální preventivní program na školní rok 2016/2017

Kontakt: klaramat@seznam.cz

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-metodik-prevence/