↑ Return to Preventivní činnost

Print this Stránka

Aktivity z oblasti prevence na naší škole

Beseda o židovství + návštěva Židovské čtvrti v Třebíči

Exkurze v Osvětimi

Čistá Vysočina

První pomoc do škol – 3. ročník

První pomoc do škol + záchranná služba – 8. ročník

Průběžné aktivy třídních učitelů upevňující zdravé klima třídy

Permanent link to this article: http://www.zscaslavice.cz/skolni-preventivni-program/preventivni-cinnost/aktivity-oblasti-prevence-nasi-skole/